आंगरे, मानाजी II[1, 2]

Male - 1817


Personal Information    |    Sources    |    All

 • Name आंगरे, मानाजी 
  Suffix II 
  Gender Male 
  Died 26 Nov 1817 
  Person ID I534  Maratha Empire
  Last Modified 7 Apr 2022 

  Father आंगरे, रघूजी I,   d. 27 Mar 1793 
  Mother आंगरे, आनंदीबाई 
  Family ID F321  Group Sheet  |  Family Chart

  Family आंगरे, गजराबाई 
  Children 
   1. आंगरे, रघूजी II,   d. 28 Dec 1838
  Last Modified 6 Apr 2022 
  Family ID F323  Group Sheet  |  Family Chart

 • Sources

  1. [S25]
   ऐतिहासिक घराण्यांच्या वंशावळी, गो. स. सरदेसाई, रियासतकार, (शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई).
   पहिला जयासिंग याचा स. १८००त खून झाला. दुसरा पुत्र मानाजी बापाच्या पश्चात् सरखेलीवर आला, तो कांहीं वर्षे कैद भोगून २६ नोव्हेंबर १८१७ रोजीं मरण रघूजी दुसरा १८१७-१८३८, तारीख २८ डिसेंबर १८३८ ( मृ.)  2. [S26]
   केतकर ज्ञानकोश, https://ketkardnyankosh.com/., https://ketkardnyankosh.com/index.php/2012-09-06-10-40-02/392-2012-10-07-08-50-56.
   मानाजी दुसरा व बाबुराव - रघूजीच्या निधनानंतर जयसिंग आंगरे हा रघूजीच्या मानाजी नांवाच्या अल्पवयी मुलांचें पालकत्व स्वीकारून कुलाब्याचा कारभार पाहूं लागला. जयसिंगानें ही गोष्ट पुणें दरबारास न विचारतां केली असल्यामुळें मानाजी व जयसिंग हे दोघेहि कारमारीमंडळाच्या रोषास पात्र झाले. पण सवाई माधवराव पुढें लवकरच मरण पावल्यामुळें बाजीरावास गादी मिळून कारभारी मंडलाची सत्ता संपुष्टांत आली असें दिसतें कीं या वेळच्या कारस्थानांत मानाजीचा पक्ष पेशव्यांनीं घेतल्यामुळें प्रतिपक्षी जयसिंग यानें शिंद्याच्या दरबारीं मदत मिळविण्याविषयी बोलणें लावलें. शिंद्याकडील सरदार बाबूराव हा अलीबागेस आला; पण अखेर त्यानें उभय पक्षांच्या हक्कदारांनां कैदेंत टाकून स्वतःच अलीबाग बळकाविली. बाबूराव हा आंगरे घराण्यांतील पुरुष असून तो दौलतराव शिंद्याचा मामा होता (वैशावळी पहा).

   १८१३ सालीं बाबूराव जांबगांव येथें मृत्यु पावल्यावर मानाजीस आपलें डोकें वर काढतां आलें व पेशव्यांस १० हजारांचा मुलुख व खांदेरी बेट देऊन त्यानें अलीबाग परत मिळविली. मानाजी हा १८१७ सालीं वारला. या दोन पिढयांतल्या भांडणामुळें अत्यंत नुकसान होऊन आंगऱ्यांची तीस पसतीस लक्षांची दौलत तीन लक्षांवर आली.

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.